NGK by Wêreldgemeenskap van Geref kerke

 

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (World Communion of Ref Churches - WCRC) is die grootste Gereformeerde ekumeniese liggaam in die wêreld. Die lidkerke verteenwoordig sowat 80 miljoen Christene uit 120 lande. Di​e vergadering vind elke 7 jaar plaas en het vanjaar vanaf 29 Junie tot 7 Julie in Leipzig, Berlyn en Wittenberg, Duitsland plaasgevind. Die nuut verkose president is Rev. Najla Kassab, predikant van die Nasionale Evangeliese Sinode van Sirië en Libanon.  

Hierdie jaar se vergadering het saam met die herdenking van 500 jaar Reformasie plaasgevind en daar is verskeie vieringsgeleenthede gereël.   Die tema was:  Living God, renew and transform us.” 

Die WCRC het in 2010  in Grand Rapids sy ontstaan gehad  met die samesmelting van die REC (Reformed Ecumenical Council) en die WARC (World Alliance of Reformed Churches) Die NG Kerk se Moderatuur (2010) en ander leiers van die NGK het die eerste vergadering bygewoon.   Prof Jerry Pillay, dosent by UP en lid van die Presbiteriaanse kerk, (UPCSA)  was die eerste verkose president van die Wêreldgemeenskap van Geref Kerke. 
Klik hier vir meer inligting oor die WCRC.