Kerkkalender

VAKANSIE- EN KERKLIKE FEES- EN BIDDAE

2017

Nuwejaarsdag - 1 January 2017
Biddag vir Opvoeding en Onderwys - 12 February 2017
Lydensweke begin - 26 February 2017
Aswoensdag - 1 March 2017
Wêreldbiddag vir vroue - 3 March 2017
Wêreldbiddag vir mans - 4 March 2017
Dag van Danksegging en Verootmoediging - 2 April 2017
Goeie Vrydag - 14 April 2017
Paasfees - 16 April 2017
Gesinsdag - 17 April 2017
Vryheidsdag - 27 April 2017
Werkersdag - 1 May 2017
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) - 7 May 2017
Moedersdag - 14 May 2017
Hemelvaart - 25 May 2017
Biddag vir die Ekologie - 4 June 2017
Biddag vir Jeug en Kategese - 11 June 2017
Jeugdag - 16 June 2017
Vadersdag - 18 June 2017
Nasionale Dag vir Blindes - 18 June 2017
Biddag vir Alkoholiste (VS) - 25 June 2017
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) - 25 June 2017
Nasionale Vrouedag - 9 August 2017
Bybelsondag - 27 August 2017
Nasionale Biddag vir Dowes - 3 September 2017
Leprosiedag (Melaatse) - 10 September 2017
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) - 10 September 2017
Toerustingsondag - 10 September 2017
Erfenisdag - 24 September 2017
Bediening aan die Jode - 1 October 2017
Biddag vir Bejaardes - 1 October 2017
Biddag vir Gesondheidsdienste - 15 October 2017
Hervormingsfees - 29 October 2017
Biddag vir Beskermingsdienste - 19 November 2017
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag - 26 November 2017
Wêreldvigsdag - 1 December 2017
Versoeningsdag - 16 December 2017
Kersdag - 25 December 2017
Welwillendheidsdag - 26 December 2017

2018

Nuwejaarsdag - 1 January 2018
Lydensweke begin - 11 February 2018
Biddag vir Opvoeding en Onderwys - 11 February 2018
Sinodale Dankdag (VS) - 11 February 2018
Aswoensdag - 14 February 2018
Wêreldbiddag vir vroue - 2 March 2018
Wêreldbiddag vir mans - 3 March 2018
Menseregtedag - 21 March 2018
Goeie Vrydag - 30 March 2018
Dag van Danksegging en Verootmoediging - 1 April 2018
Paasfees - 1 April 2018
Gesinsdag - 2 April 2018
Vryheidsdag - 27 April 2018
Werkersdag - 1 May 2018
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) - 6 May 2018
Arbeidsondag - 6 May 2018
Hemelvaart - 10 May 2018
Moedersdag - 13 May 2018
Pinksterfees - 20 May 2018
Biddag vir die Ekologie - 3 June 2018
Biddag vir Jeug en Kategese - 10 June 2018
Jeugdag - 16 June 2018
Vadersdag - 17 June 2018
Nasionale Dag vir Blindes - 17 June 2018
Biddag vir Alkoholiste (VS) - 24 June 2018
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) - 24 June 2018
Nasionale Vrouedag - 9 August 2018
Bybelsondag - 26 August 2018
Nasionale Biddag vir Dowes - 2 September 2018
Leprosiedag (Melaatse) - 9 September 2018
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) - 9 September 2018
Toerustingsondag - 9 September 2018
Bediening aan die Jode - 16 September 2018
Erfenisdag - 24 September 2018
Biddag vir Bejaardes - 7 October 2018
Biddag vir Gesondheidsdienste - 21 October 2018
Hervormingsfees - 28 October 2018
Biddag vir Beskermingsdienste - 18 November 2018
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag - 25 November 2018
Wêreldvigsdag - 1 December 2018
Versoeningsdag - 16 December 2018
Openbare vakansiedag - 17 December 2018
Kersdag - 25 December 2018
Welwillendheidsdag - 26 December 2018