Seisoen van die Skepping

Om spesiaal te fokus op die skepping in ons eredienste is ’n navolging van eeue oue tradisies in die Christelike godsdiens. Die geweldige ekologiese krisis dwing die welsyn van die skepping nie net aan ons aandag op nie, maar help ons ook om die ou tradisies weer nuut te ontdek en na te volg. Beide die Oosters Ortodokse en die Fransiskaanse tradisies uit die Rooms-Katolieke Kerk het vir honderde jare al ’n sensitiwiteit vir die skepping.  

’n Ander Christelike tradisie wat ons help om die skepping geïntegreerd deel te maak van ons alledaagse lewe (die liturgie van die lewe) is die Keltiese tradisie. In hierdie tradisie is die skepping nie die stokperdjie van ’n groep nie en ook nie ’n tema wat soms aandag kry nie, maar ’n wesensdeel van die Christelike lewe. Die basisliturgie wat hier aangebied word is gebaseer op die Maandagoggend-liturgie van die Keltiese Gebedeboek: Gebedsritmes (Volume 1).

Basis Liturgie

Preekstudies - Seisoen van die skepping