Tuisblad Gemeentes Predikante Sinodes
  
 

Wie is ons? - Moderatuur

1. MODERATUUR:

Voorsitter:
dr AR Hanekom, Braam
Tel: 021 957 7202
Onder-voorsitter:
ds C Janse van Rensburg, Nelis
Tel: 021 913 2320
Aktuarius:
dr Q Heine, Quintus
Tel: 021 910 8781
Skriba:
ds MP Sahd, Monty
Tel: 021 887 6819
ds R Potgieter, René
Tel: 023 414 2803
me M Thirion, Melanie
Tel: 021 913 4206
mnr F Bosman, Frik
Tel: 021 872 4396
dr E Morkel, Elize
Tel: 021 852 1205

<< Terug na Wie is ons